تابویی بنام فلسطین! بخش دوم

پیش از این که به شناسایی سازمان های گوناگون فلسطینی به ویژه „جبهه خلق برای آزادی فلسطین“ بپردازم، که البته همه کم و بیش با نام این سازمان ها آشنایی دارند، نیاز است که یک چهره بسیار مهم، اثرگذار و با پیشینه ای دراز در دشمنی و زمینه سازی نخستین برخوردهای خونین میان فلسطینی ها و یهودی ها را  بشناسیم. کسی که به راستی باید او را بنیان گذار نفرت انگیزی و دشمنی کور میان فلسطینی ها و یهودی ها نامید؛ کسی که پژوهشگران براین عقیده اند که اگر دشمنی کور، توطئه ها، تبلیغ های دروغین، سنگدلی و بی رحمی او در برخورد با یهودیان نبود، مسئله فلسطین و اسراییل مسیر دیگری را طی کرده بود؛ کسی که در جنگ دوم جهانی مهمترین مهره نازی ها در میان مسلمانان بود و نه تنها خود در سازمان مخوف اس.اس عضو و دارای جایگاه بلند شد که مسلمانان از کشورهای گوناگون را به عضویت داوطلبانه در گردان های اس. اس رهنمون شده و سال ها بر علیه یهودیان چه پیش از جنگ دوم جهانی، چه در دوران جنگ و چه پس از جنگ همه توان خود را به کار برد. او پس از جنگ نه تنها خود ازچنگ عدالت گریخت که به یاری جنایت کاران فراری نازی نیز شتافت. او در همراهی با جنایت کاران و علیه یهودیان به هر کار که توانست دست زد.

حاج محمد امین الحسینی 

طایفه بزرگ الحسینی، از زمین داران بزرگ جنوب فلسطین، بیشتر در پیرامون اورشلیم بودند. این طایفه از سال های ۱۷۰۰ میلادی در اورشلیم دارای نفوذ و قدرت بوده و شماری از افراد این طایفه بارها مسئولیت های مهمی چون شهرداری اورشلیم را در دست داشته و جزء“الیت“ جامعه فلسطینی بوده اند. این طایفه به ویژه در اورشلیم بسیار با اعتبار و مورد احترام بوده است. حاج محمد افندی امین الحسینی (۱) در تاریخ ۱۸۹۵(یا ۱۸۹۷در منبع ها هر دو آمده است) در شهر اورشلیم به دنیا آمد. پدرس „طاهر الحسینی“(۲) در آن زمان مفتی بزرگ اورشلیم و ضد „صهیونیسم“ بود. امین نیز به یک فلسطینی مسلمان و ناسیونالیست افراطی تبدیل شد که از همان دوران نو جوانی، ضد یهودی و فعال بود و زود هنگام در سال ۱۹۲۱جانشین برادرش کمال الحسینی (۳) (که پس از مرگ پدر مفتی شده بود)  شد و خود را نیز مفتی بزرگ اورشلیم نامید. او پس از چندی ریاست شورای مشورتی مسلمانان کشورهای مسلمان را نیز در دست گرفت. مادر یاسر عرفات حمیدا خلیفا الحسینی نیز از همین خاندان  بوده است (۴). درباره نسبت یاسر عرفات با محمد امین الحسینی تا آن جا که نگارنده خوانده است، چند روایت است: یکی نسبت او را از سوی مادر (که از عمو یا خاله و یا دایی زاده های امین الحسینی بوده) می داند،(روایت ویکیپیدیا یا دانش نامه همگانی، سوئدی، انگلیسی)، دیگری او را برادر زاده امین الحسینی دانسته، ( دو کتاب به سوئدی: „به هر رو آن ها نیز خواهند مرد“، ص ۱۰۰** و کتاب: “ از هیتلر هم رادیکال تر؟“ ص ۲۲۸ توضیح شماره ۵۳)*** و دیگرانی تنها به این بسنده کرده اند که یاسر عرفات با امین الحسینی فامیل نزدیک بوده است (چون چند سایت  فارسی زبان در باره امین الحسینی)

یک زندگی پر ماجرا

 امین الحسینی زندگی بسیار پر ماجرایی داشته است. از نوجوانی درس قرآن و شریعت اسلامی خوانده، در جنگ نخست جهانی در ۱۹۱۴ که فلسطین در تسلط امپراتوری عثمانی بوده است، پس از دیدن دوره نظامی در سال های ۱۹۱۴ و ۱۹۱۵، در ارتش عثمانی با سمت افسر توپخانه در بریگارد ۴۷ در „ازمیر“ به خدمت می پردازد ولی در سال ۱۹۱۶ به هنگام مرخصی به انگیزه بیماری، خدمتش در ارتش عثمانی به پایان می رسد. او در قیام عرب ها علیه دولت عثمانی شرکت کرده و هم زمان در بخش اداری ارتش انگلیس با وظیفه استخدام سربازبرای ارتش ملک فیصل در عراق، بکار پرداخته است. او در دگرگونی های منطقه از آن میان در سوریه، عراق، مصر، لبنان، اردن و دیگر کشورهای مسلمان دخیل بوده است که شرح مفصل می خواهد. امین الحسینی از مخالفان سرسخت مهاجرت یهودیان به اورشلیم و افزایش شمار آنان و تشکیل دولت اسراییل بوده  است. باید به این نکته توجه داشت که یکی از انگیزه های مهم چنین دشمنی و ترس از افزایش شمار یهودیان در خاندان الحسینی، می تواند نگرانی در باره زمین ها، جایگاه و دارایی هایشان بوده باشد چرا که خواهیم دید که او چگونه „دین“ را به ابزاری برای در دست داشتن قدرت، ایجاد نفرت کور، خشونت و آدمکشی مبدل می کند همانگونه که امروز در حکومت اسلامی ایران به خوبی شاهد آن هستیم. اندیشه و روش ها یکی است تنها با توجه به تکنیک و پیشرفت های امروز در جهان، شکل و شیوه اجرا دگرگون شده است.

در ۱۹۲۰ و دوران سرپرستی موقت انگلیسی ها بر فلسطین، امین الحسینی به عنوان رهبر ناسیونالیست های فلسطینی شناخته می شده است. او علیه مهاجرت یهودیان و خیزش ها علیه انگلیس در آخر سال ۱۹۳۰ نیز شرکت داشته و زمانی که خشونت بالا می گیرد از سوی انگلیسی ها تحت پی گرد قرار گرفته و در ۱۹۳۷ به لبنان و دو سال بعد به عراق می رود و غیابن محکوم می شود ولی بعد وسیله لرد هربرت ساموئل (۵) بخشیده می شود. بنا بر سندهای فراوان حتا پیش از تشکیل دولت اسراییل او به شدت یهودی ستیز بوده و در دوران پیدایش نازیسم در آلمان چنانکه گویی راهی تازه و امکانی بی مانند در اندیشه نابودی یهودیان برای او فراهم آمده، با شوق و شوری فراوان به آن سو شتافته و ارتباط و همکاری های بسیار نزدیکی با آلمان نازی و فاشیست ها در ایتالیا بر قرار می نماید. نفوذ او در کشورهای عربی و مسلمان تا آنجا بوده که توانسته است با یاری آلمان نازی و همکاری رشید علی الگیلانی و یاران او، کودتایی را در اول آپریل سال ۱۹۴۱ در عراق شکل بدهد و حکومت هوادار آلمانی ها را روی کار بیاورد. در آغاز جنگ دوم جهانی،امین الحسینی در عراق زندگی می کرد [پناهنده بوده]. در آن زمان حکومت هوادار انگلیس به رهبری [امیر]عبداله [حجازی] و  نخست وزیری نوری ال ـ سعید بر عراق حکومت می کردند. در کودتایی که اول آپریل ۱۹۴۱ آغاز شد و امین الحسینی در آن شرکت داشت، با یاری مالی آلمان نازی، حکومت بر افتاد و رژیمی با نخست وزیری رشید علی [الگیلانی] قدرت را در دست گرفت.  بر گرفته از ویکی پیدیا، سوئدی، انگلیسی و فرانسوی در باره حاج امین الحسینی البته با تفاوت هایی به ویژه در متن فرانسوی. برای نمونه در باره پاراگراف زیر در متن فرانسوی اثری نیست:

“ ….در سپتامبر ۱۹۳۷ رئیس آن زمان پلیس امنیتی آلمان“راینهار هایدریش“(۶)، دو افسر اس.اس به نام های :“آدولف آیشمن“(۷) و „هربرت هاگن“(۸) را به فلسطین می فرستد.   مهم ترین وظیفه آنان در این سفر، برقراری رابطه با مفتی اعظم [امین الحسینی] بود.“

امین الحسینی در جنگ دوم جهانی

 امین الحسینی در همه دوران جنگ دوم جهانی پشتیبان سه بازوی جنگ: آلمان، ایتالیا و ژاپن بود. او در ۱۱ اکتبر ۱۹۴۱ به ایتالیا رفته و در ۲۷ اکتبر یا „بنیتو موسولینی“ (۹) ملاقات می کند و سپس در ۶ نوامبر ۱۹۴۱ به برلین رفته و بخش بیشتر سال های جنگ را در آن جا  مانده و در انستیتوی مرکزی مسلمانان فعالیت می کند. او در ۲۰ نوامبر همین سال (۱۹۴۱) با وزیر امور خارجه آلمان“ یواخیم فن روبنتروپ“(۱۰) و در ۲۸ نوامبر با آدولف هیتلر ملاقات کرده و از او علیه مبارزه با یهودیان تقاضای کمک می کند. پس از ملاقات با هیتلر، او با بالاترین مقام اس.اس „گوتلوب بریر“(۱۱) در ارتباط قرار گرفته و اندکی پس از آن در دسامبر ۱۹۴۱ از سوی یکی دیگر از رهبران معروف اس.اس بنام“هاینریش هیملر“(۱۲) مقام فرماندهی“فوهرر“( معادل سپهبد) در  اس.اس را دریافت می کند. این دو، همکاری و دوستی نزدیک می یابند و الحسینی در برنامه های رادیویی در میان کشورهای عربی و مسلمانان به تبلیغ برای سه کشور محور جنگ دست می زند. الحسینی به تشویق مسلمانان برای پیوستن داوطلبانه به ماشین جنگی آلمان به ویژه در بالکان کوشش می کند که بسیار هم ثمر بخش بوده. در ماه می ۱۹۴۳ او به شکل رسمی به دفتر مرکزی فرماندهان اس.اس انتقال یافته و در آنجا به کار جلب سرباز برای نیروهای اس.اس از کشورهای بالکان، روسیه، خاورمیانه و شمال آفریقا می پردازد. او در مجموع دو بار با هیتلر ملاقات داشته است و چند سال آخر جنگ را در آلمان زندگی می کند. گفته می شود که شخصن از اردوگاه های یهودیان اسیر دیدن کرده است. در این که او بانی تصمیم آلمانی ها به نابودی یهودی ها باشد سندی در دست نیست ولی تا آنجا که می توانسته آنان را به نابودی یهودیان تشویق می کرده است و مانع از گریز یهودیان از اروپا و بازگشت یهودیان به اورشلیم بوده است. او در نفرت پراکنی و تشویق به نابودی یهودیان دمی غافل نبوده است. یاری های آلمانی ها به او و او به آلمانی ها کتمان پذیر نیست. نمونه ای از تبلیغ های امین الحسینی علیه یهودیان: „در ۱ مارس ۱۹۴۴ الحسینی در حالی که در رادیو برلین سخن رانی می کرد گفت:  اعراب، به عنوان مردمانی قوی برخیزید، مبارزه کنید برای حقوق مقدستان. یهودیان را بکشید در هر کجا که پیدایشان می کنید. این باعث خشنودی خدا، تاریخ و دین است. این شکوه و بزرگی شما را حفظ می کند. خدا با شماست. „

در مقاله ای در بخش فرهنگی روزنامه“جنوب سوئد“با تیتر : „مسلمانان، برادران نظامی رایش سوم“ به قلم سالومون شولمان (۱۳) در تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۱۵، در بخشی چنین آمده است: „مسلمانان [زیر سرپرستی امین الحسینی] تا آخرین دم برای نازی ها جنگیدند. آنها در سرکوب شورش در ورشو شرکت داشته و لهستانی های بی دفاع را کشتند. آن ها در هرجا که جبهه ها پیش می رفت چنین عمل می کردند. آنان به همآن اندازه آلمانی ها وحشتناک بودند. در آخرین روزهای جنگ ۶ گردان تشکیل شده از مسلمانان از شهر برلین دفاع می کردند.“ و این همه هنر امین الحسینی که یاسر عرفات او را „قهرمان ملی“ می خوانده، نیست. او برای پشتیبانی از هیتلر و نازی ها در راه بزرگترین هدفش که نابودی یهودیان بود، از همه نفوذش در میان مسلمانان بهره می گرفته است. در بالکان واحدهایی از مسلمانان وابسته به اس.اس تشکیل می دهد: „شمار زیادی از مسلمانان در واحدهای گوناگون اس.اس. سازماندهی می شوند. واحد […..] شماره ۱۳ اس.اس (از کروات ها، شماره ۱)، واحد […. ] شماره ۲۱ اس.اس (از  آلبانیایی ها)، واحد […] شماره ۲۳ اس.اس (از کروات ها، شماره ۲)، که در اکثریت خود از مسلمانان تشکیل می شدند.“ نشانه [] از نگارنده است.

کار جذب مسلمانان تا آن جا برای نازیست ها مهم است که فرماندهان برای نیروهای اس.اس نیاز به „امام“ های مسلمانان را جدی ارزیابی نموده و خود دست به تشکیل کلاس هایی در „درسدن“ (۱۴) برای تربیت امامان مسلمان، که امین الحسینی درآن نقش مهمی ایفا می کند، می زنند. میزان دشمنی کور، سنگدلی و  جنایت پیشگی امین الحسینی نسبت به یهودیان را می توان به شکل آشکاری در تدارک برنامه ویژه ای بنام „اطلس“ (۱۵) در اکتبر ۱۹۴۴ به همراهی“کورت وایلاند“ (۱۶) دید. آنها یک گروه ۵ نفره از سه آلمانی و دو فلسطینی آماده کردند تا آب آشامیدنی ساکنان تل آیو، که در آن زمان ۲۵۰۰۰۰ نفر بودند را با سم آلوده کنند. این توطئه پیش از اجرا آشکار و شکست خورد و یک فاجعه بشری به انجام نرسید. در لینک های زیر شما  می توانید فیلم و عکس های فراوانی(ویدئوی دوم) از امین الحسینی با نازی ها و توضیح  آن ها را ببینید. لینک نخست به زبان انگلیسی و دومی به زبان آلمانی است. در این دو فیلم کوتاه ملاقات های او را با هیتلر با سلام دادن او به سبک  هیتلر، سان دیدن از سربازان نازی / مسلمان و …. را خواهید دید.  در لینک دوم که در بر گیرنده عکس های فراوانی از امین الحسینی است، در بالای صفحه لینک فیلم کوتاهی به زبان آلمانی قرار دارد. در بخشی از این فیلم، گفته هایی از احمدی نژاد نیز آورده شده است :

http://www.tellthechildrenthetruth.com/gallery/

کوروش گلنام

زیرنویس:

 Haj Mohammed Effendi Amin el-Husseini(1895 – 1974) -1

Kamil al-Husayni-2

Tahir al-Husayni -3

„De ska ju ävdå dö“, Gunnar Ekberg, 2009, Falun, Sued  **

„Radikalare än Hitler?“, professor Göran Dahl, 2006, Stockholm, Sued ***

Hamida Khalifa Al-Husseini -4

Lord Herbert Samuel, 1870-1963 – 5

سیاست مدار لیبرال انگلیسی که در خانواده ای یهودی بزرگ شد ولی در جوانی از هر چه دین و مذهب دوری نموده و به خدا ناباوری“آتئیسم“ رسید. او به پست های مهمی در ارکان سیاسی انگلستان دست یافت.

Reinhard Heydrich, 1904-1942 – 6

هایدریش از ناسیونالیستهای آلمانی و یکی از مقام های بلند پایه پلیس امنیتی آلمان نازی که سمت رهبری بر آدولف آیشمن داشته است.

Adolf Eichmann, 1906-1962 – 7

آدولف آیشمن از رهبران بنام و عالی رتبه  اس.اس که نقش مهمی در نابودی یهودیان داشته است. او در 1962 در رامَلا، اسراییل کشته شد.

Herbert Hagen, 1913-1999- 8

از افسران گشتاپو، در 1937 رئیس بخش 112، ویژه یهودیان. از آن میان جنایت کارانی که گرفتار شده و در فرانسه و آلمان محکومیت زندان یافت.

Benito Mussolini – 1883 – 1945 – 9

رهبر فاشیست ایتالیا که پس از شکست در جنگ جهانی دوم در 28 آپریل 1945 به دست پارتیزان ها اعدام شد.

Joachim von Ribbentrop – 1893 – 1945 – 10

وزیر خارجه آلمان نازی از 1938 تا 1945. قراداد بین او و وزیر خارجه آن زمان شوروی پیشین مولوتوف در تقسیم لهستان و عدم جنگ بین آلمان و روسیه، یک هفته پیش از آغاز چنگ دوم جهانی، بسیار شناخته شده است. او پس از جنگ دستگیر و در دادگاه نورنبرگ به مرگ محکوم شد.

Gottlob Berger 1896 – 1975 – 11

از ژنرال های قدرتمند آلمان نازی که از 1939 تا 1945 ریاست بخش مرکزی نیروهای اس.اس  را دارا بود. او در دادگاه نورنبرگ نخست محکوم به 25 سال زندان شد ولی سال 1951 میزان زندان او به 10 سال کاهش یافت که این نیز اجزا نشد و او همآن سال از زندان آزاد شد.

Heinrich Himmler – 1900-1945 – 12

از فعال ترین نظامیان و فرماندهان اس.اس؛ بالاترین مسئول اردوگاه های اسیران که در کشتار 6 میلیون یهودی، بین 220 تا  500000 „رومر“، شمار زیادی اسیران جنگی، میلیون ها  لهستانی، همجنس گرایان و حتا مردمانی که ناتوانی های جسمی و یا روحی داشته اند، سهم بزرگی داشته است. او که اندکی پیش ازشکست و پایان جنگ آماده بود خود را به شرط عدم محاکمه به نیروهای متحد تسلیم کند، در اول ماه می 1945 هنگامی که وسیله انگلیسی ها دستگیر شد با خوردن سم خودکشی کرد.

رومر ها، که آنان را می توان کولی های اروپا نامید، مردمانی بسیار ندار هستند که از همه جا رانده شده و همیشه در حاشیه زندگی کرده و در زندگی اجتماعی مردم جایی نداشته اند. بیشتر درکشورهای اروپای شرقی چون رومانی، بلغارستان، لهستان، چکسلواکی و مجارستان و با شمار کمتر در دیگر بخش های اروپا زندگی می کنند. در چند سال گذشته فشار نداری و بیکاری شماربیشتری از آنان را به سوی کشورهای شمال اروپا چون دانمارک، سوئد، نروژ و فنلاند کشانده است. در این کشورها آن ها در گوشه و کنار نشسته و گدایی می کنند. نروژ البته گدایی را ممنوع و این امکان را از آنان گرفته است.

Sydsvenska, „Det tredje rikets muslimska vapenbröder“, Salomon Schulman – 13

 Dresden – 14

 ATLAS – 15

 Kurt Wieland – 16

یک آلمانی متولد فلسطین با نام های ساختگی: „“هاینز هگ“، „فردریک باکسن“ و „ابو یاسیم“ بود که در 1938 رهبری جوانان فلسطینی هوادار هیتلر را به عهده داشته و در سال 1940 به هنگ براندنبورگ پیوست. در 1941 با نیروهای اس.اس آلمان، مأموریت های سری در عراق انجام داد. او به سبب آشنایی و مهارت در چند زبان در سازمان امنیت آلمان نازی به کار گرفته شد و همین انگیزه ای بود که در پروژه „اطلس“ نیز شرکت کرده و نقش مهم تکنیکی کار را بر عهده داشته باشد.

منبع:پژواک ایران

Published by:

Piruzan

Siehe! Ich bin meiner Weisheit überdrüssig, wie die Biene, die des Honigs zuviel gesammelt hat, ich bedarf der Hände, die sich ausstrecken. Ich möchte verschenken und austeilen, bis die Weisen unter den Menschen wieder einmal ihrer Torheit und die Armen wieder einmal ihres Reichtums froh geworden sind. Dazu muss ich in die Tiefe steigen: wie du des Abends tust, wenn du hinter das Meer gehst und noch der Unterwelt Licht bringst, du überreiches Gestirn!

Katgeorien تاریخHinterlasse einen Kommentar

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s