مغلطه های اسلامی؛ بخش دوّم: “به عقاید ما احترام بگذارید”

بدون شک، بارها شما هموطنان عزیز، این جمله کلیشه ای را از زبان دوستان و آشنایان و هم میهنان خود شنیده اید. آن ها در برابر هر گونه انتقادی، به دلیل اینکه هیچ دلیلی به جز خرافات و حرف های پای منبری آخوند برای ثابت کردن حقانیت دین خود ندارند، به سرعت دست به دامان این جمله می شوند که: “به عقاید ما احترام بگذارید، دین شما برای خودتان، دین ما نیز برای خودمان!

 احترام گذاشتن به اعتقادات مسلمانان یعنی چه؟ و آیا اصولاً اعتقادات آن ها تا زمانی که بر هر زاویه و گوشه مملکت حکومت می کنند و با توجّه به دستورات دینی ایشان، روزانه چندین نفر اعدام می شوند، به چند دختر و پسر تجاوز می شود، زندانیان را با نام و برای رضایت الله مدینه، شکنجه می کنند و هزاران مورد نقض حقوق بشر دیگر که همه و همه از این دین مبین اسلام و دستوارت دوران وحشیگری پیش از تاریخ سرچشمه می گیرند، قابل احترام گذاشتن است؟ اعتقاد و باورهای یک انسان مسائل شخصی و درونی یک فرد هستند و تا زمانی شایسته احترام می باشند که در قلب فرد و در چهارچوب خانه شخص قرار داشته باشند، زمانیکه اعتقادات و باورهای غلط از درون خانه به سطح جامعه و کوچه و خیابان و مدرسه و دانشگاه و … کشیده می شوند، دیگر نامشان اعتقاد نیست بلکه یک ایدئولوژی است و باید با حضورش در جامعه مبارزه کرد، چرا که انسان ایدئولوژیک، توانایی فکر کردن و قدرت اختیار را ندارد و به برده ای در راه باورهایش تبدیل می شود. دیگر اینکه، آیا دین مبین اسلام و پیروان راستینش، به دیگر باورها و عقاید دیگران احترام می گذارند؟ هر هفته در اخبار سایت های خبری، می خوانیم که یک نوکیش مسیحی را می کشند، و یا دستگیر  می کنند. همچنین همه می دانیم که چه بلاهایی به سر درویشهای گنابادی آوردند؟ چه تعداد بیشماری از آنان را  دستگیر و شکنجه  کردند، و یا کشتند. همه می دانیم و خوانده ایم که تا کنون شمار زیادی از هم میهنان  بهایی کشور مان که مردمانی بی آزار، و بسیار میهن پرست می باشند، دستگیر و به زندان انداختند، و یا تحت شکنجه های شدید قرار داده، و آنان را سر به نیست نمودند.
حال و روز اسف بار یهودیان که دیگر قابل وصف نیست. یهودیان که ایرانی بسیار محترم و میهن دوست می باشند و خدمات زیادی در حفظ تاریخ، خط، آیین، و فرهنگ ایران نمودند، و توانستند آهنگ و موزیک ایران را از فراموشی در آورده، و آن را از گزند تازیان نجات دهند، هم اکنون در تیررس و کینه توزی رژیم تازی نژاد اسلامی قرار گرفته اند. اتهام های مسخره و  بیجا و گاهی هم چندش آور مانند جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا، و یا کشورهای دیگر، از جمله حقه بازی و خیانت رژیم اسلامی است که بر مردم ایران تحمیل شده است. زرتشتیان تحت شدیدترین نظارت ها هستند، حتّی برای برگزاری مراسم مذهبی شان که با تاریخ و هویت ایران گره خورده است، با مشکل و مانع مواجه می شوند و اجازه هیچگونه تبلیغی برای آیین ملّی شان ندارند. هر کسی که از دین اسلام خارج شود و به آیین دیگری درآید، به دستور صریح قرآن، ملحد است و خونش حلال و باید کشته شود. اسلام عزیز، من و امثال من را نیز نجس و کافر و حرام نفس می داند و هر کس که یکی از ما را بکشد، بهشت برین را وعده عمل خونبارش کرده اند. اسلام شما مسلمانان، ضربه های جبران ناپذیری را به اقتصاد، فرهنگ، سیاست، آموزش و پرورش و ورزش این مرز و بوم وارد کرده است.

کودکان و نسل های جدید و نوجوانان و جوانان ایرانی، که باید سازندگان آینده کشور باشند، در خرافات و جهل و ترس به سر می برند و بزرگترین مسئله شان، شک دو و سه میان حدث اکبر و اصغر است. چه خانواده هایی که به دلیل قوانین اسلامی که از قرآن برگرفته شده اند، داغدار نگشته و از هم نپاشیده اند؟ چه سرها و تن های نازنینی که به خواست الله مدینه، به بالای دار کشیده نشده اند؟ چه نخبگان و ستارگان درخشانی که از مملکت فراری و به اجنبی پناه نبرده اند؟ چه زنان و دخترانی که تحمّل این همه ظلم و سختگیری اسلامی را نداشتند و خودکشی کردند، تا از شر این اسلام تحمیلی رهایی یابند. حال، باید از خود پرسید، به چه چیز این اسلامی که فضای تمام کوچه  و خیابان، و حتی خانه ها  را مسموم کرده است، باید احترام گذاشت؟ نکته آخر، مگر نه اینکه اسلام، دین خون و تجاوز و غارت است؟ آیا باید به چنین باور و مسلک سراسر اشتباه و جنایتی احترام گذاشت؟ چرا که ۱۵۰۰میلیون بی خرد بدان باور دارند؟ آیا شمار معتقدان به یک مسلک دلیل بر حقانیت آن است؟. شاید ۹۸٪ مردم آلمان هم در سال های ۱۹۳۵- ۱۹۳۳به هیتلر اعتقاد داشتند، و او را منجی خود می دانستند. آیا اعتقاد این جمعیت زیاد درست بود، و درست از آب در آمد؟ مگر نه اینکه حتّی اگر میلیارد ها نفر به یک چیز احمقانه باور داشته باشند، آن چیز باز هم احمقانه باقی خواهد ماند؟ هم اکنون نزدیک به ۳ میلیارد دیگر مردم جهان  پیرو ادیان دیگری مانند هندو، و بودایی اند. آیا این اکثریت جمعیت جهان، نشان دهنده حقانیت دین بودا است؟ پس تکلیف مسیحیت چه می شود؟ عیسی کسی بود که آزاراش به یک مورچه هم نرسید. دستورات دینی او هم مانند دستورات زردشت بزرگ، مالامال از دوستی، هم کیشی، کرامات انسانی، گذشت و فداکاری است. اگر کارهای بدی در مسیحیت صورت  گرفت و کشت و کشتارهای زیادی شد، همه توسط دکانداران مسیحیت است و هیچ ربطی به بانی آن عیسی ندارد.

از آن چه گفته شد، نتیجه می گیریم، که اگر قرار باشد به قوانین بدوی اسلام احترام بگذاریم، باید به عقاید هیتلر و صدام حسین نیز احترام بگذاریم و برای آنان نیز گنبد و بارگاه برای زیارت درست کنیم. اگر دین و مسلک و باور های مسلمین از سطح جامعه زدوده و به درون خانه ها فرستاده شود، اگر آخوند و ملا اجازه تبلیغ دین را نداشته باشند و مراسم مذهبی شان را بدون ایجاد مزاحمت های صوتی و دیگر انواع دردسر برای مردمان برگزار کنند، و اگر حقوقشان از سرمایه ملّی قطع شود و مجبور باشند که حرفه ای یاد بگیرند و کار کنند، زمانیکه هر کس آزاد باشد هر آنچه که می خواهد بپوشد و هر آنچه که صلاح می داند بگوید و با هر کسی که دلش می خواهد ارتباط داشته باشد و برادران بسیجی به لباس و نوع رابطه و وضع آرایش دختران این مرز و بوم کاری نداشته باشند، آن روز ما نیز به عقیده مسلمانان احترام خواهیم گذاشت چرا که دیگر ضرر و آسیبی به ما نخواهد رسید.

سیروس پارسا

Published by:

Piruzan

Siehe! Ich bin meiner Weisheit überdrüssig, wie die Biene, die des Honigs zuviel gesammelt hat, ich bedarf der Hände, die sich ausstrecken. Ich möchte verschenken und austeilen, bis die Weisen unter den Menschen wieder einmal ihrer Torheit und die Armen wieder einmal ihres Reichtums froh geworden sind. Dazu muss ich in die Tiefe steigen: wie du des Abends tust, wenn du hinter das Meer gehst und noch der Unterwelt Licht bringst, du überreiches Gestirn!

Katgeorien Allgemein, آزادی بیان, اسلام, جامعهHinterlasse einen Kommentar

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s